SAFETY PLUSS 2500L

Dobbeltvegget stasjonær plasttank med 72L pumpe , 6m slang,

automatisk fyllepistol, vann og partikelfilter, telleverk m.m.

Tanken tar 2500L som kan være viktig for å oppnå ekstra rabatt ved levering av drivstoff.

Stor låsbar dør m/nøkkel til pumperommet som i tillegg er utstyrt med LED-lys.

Dette er kanskje markedets beste tank i denne størrelsen

 

SAFETY PLUSS 300L

Dobbelvegget stasjonær plasttank med 72 L pumpe , 6m slange,

automatisk fyllepistol, vann og partikkelfilter, telleverk, hovedstrømsbryter m.m.

Stor låsbar dør m/nøkkel til pumperommet som i tillegg er utstyrt med LED-lys.

 

SAFETY PLUSS STD 500L

Dobbeltvegget stasjonær plasttank med 72L pumpe

automatisk fyllepistol, 6m slange ,vann og partikkelfilter, telleverk , 

hovedstrømsbryter m.m

Stor låsbar dør m/nøkkel til pumperom som i tilegg er utstyrt med LED-lys